Kullanıcı Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.kanatcimustafa.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden kanatcimustafa.com sistemine üye olunabilir. Her kanatcimustafa.com kullanıcısı, (“kanatcimustafa.com”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler

kanatcimustafa.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden yemek siparişi verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. Kanatcimustafa.com Kullanıcı Sistemi

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

5. Kanatcimustafa.com’a Tanınan Yetkiler

6. Kullanım Amacı

7. Ödeme

8. Kişisel Veri

9. Ürün Teslimatı

10. Ücret İadesi

11. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

12. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

13. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.